BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galant Violetta
Title
Wiedz w sieciowych korporacjach
Knowledge in Network Corporation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 131-141, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Keyword
Organizacje sieciowe, Korporacje międzynarodowe, Zarządzanie wiedzą, Przepływ informacji
Network organisations, International corporation, Knowledge management, Data flow
Note
summ.
Abstract
Po charakterystyce korporacji sieciowej, autorka skoncentrowała się na znaczeniu wiedzy globalnej i lokalnej oraz jej dystrybucji w tego typu formach organizacyjnych. Następnie zwróciła uwagę na aspekt umiejętnego zarządzania wiedzą w rozproszonych terytorialnie podmiotach korporacji. Proces zarządzania wiedzą poprzedza etap przygotowawczy, polegający na lokalizacji wiedzy, której źródła stanowią pracownicy, ich działalność oraz jednostki danej korporacji.

The network corporation is a relatively new organization form. The knowledge as an asset plays a special role in the organizational entities as well as in the whole network corporation. This asset needs a new management method. Also this process should be preceded by a preparatory level - the knowledge location. People, their artifacts as well as organizational entities create the knowledge reservoirs of the network corporation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P., Internet w praktyce biznesu, Materiały Dydaktyczne 107, AE, Poznań 2001.
 2. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa 2003.
 3. Becerra-Fernandez I., Gonzalez A., Sabherwal R., Knowledge Management, Challenges, Solution, and Technologies, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2004.
 4. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M.K. Nowakowski, Key Text, Warszawa 2000.
 5. Davenport T., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston, Mass. 1998.
 6. Drucker P., The New Organization, "Harvard Business Review" 1998, 01-02.
 7. Galant V., Dyfuzja wiedzy w korporacjach międzynarodowych, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, red. E. Niedzielska, K. Perechuda, AE, Wrocław 2004.
 8. Galant V., Uwarunkowania sukcesu polskiego przedsiębiorstwa jako podmiotu działającego w międzynarodowej korporacji (w druku), Gdańsk 2005.
 9. Gierszewska G., Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2003.
 10. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2004.
 11. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, "e-mentor" 2005, nr 1.
 12. Krawiec F., Transformacja firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa 2004.
 13. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP H. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003.
 14. Mierzejewska В., Społeczeństwo praktyków. Efektywne tworzenie i wykorzystywanie wiedzy w organizacji, "e-mentor" 2005, nr l.
 15. Monaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 16. Perechuda K., Tworzenie wartości w dynamicznych sieciach przedsiębiorstw, Prace Naukowe AE nr 1011, Wrocław 2004.
 17. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy, AE, Wrocław 2005.
 18. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. Shapiro P., Frawlej W., Knowledge Discovery in Databases, The AAA1 Press 1991.
 20. Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, Placet, Warszawa 2003.
 21. Tubibilewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, WNT, Warszawa 2004.
 22. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
 23. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, WSHiP, Warszawa 2003.
 24. Żak D., Akademia ludzi Philipsa, "Personel" 2002, nr 13-14.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu