BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczek Sebastian, Świętoń Marek
Title
Zwolnienia, odliczenia, prawa i zasady : Zasady opodatkowania i zwolnienia podatkowe w zakresie usług zarządzania portfelami papierów wartościowych w prawie europejskim
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 4, s. 30-33
Keyword
Papiery wartościowe, Prawo podatkowe, Zwolnienia podatkowe, Dyrektywy WE, Podatki, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Securities, Tax regulations, Tax exemption, EC directives, Taxes, Value Added Tax (VAT)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Czynności zarządzania, których przedmiotem są papiery wartościowe - a więc również czynności zarządzania portfelami papierów wartościowych, nie korzystają ze zwolnienia i podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej. Nie podlega natomiast opodatkowaniu "zwykły" obrót papierami wartościowymi, nawet jeśli wykonywany jest w ramach działalności gospodarczej, ale nie nosi cech zarządzania. Podstawowym aktem prawnym UE zawierającym szczegółową regulację wspólnego systemu podatku od wartości dodanej jest VI Dyrektywa VAT.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu