BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Dariusz, Krysta Bartosz
Title
Zielone rynki - nowe miejsce powstawania ryzyka dla uczestników rynku energii elektrycznej
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 77-85
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Energia odnawialna, Ryzyko pogodowe, Rynek energetyczny
Risk management, Renewable energy, Weather risk, Energy market
Abstract
Zielone rynki stanowią odpowiedź na konieczność ograniczania emisji zanieczyszczeń w skali światowej, ograniczając jednak wpływ tego procesu na lokalną koniunkturę gospodarczą. Są propozycją dla decydentów poszukujących możliwości ograniczania kosztów ochrony środowiska, będąc jednocześnie znacznie bardziej efektywne w osiąganiu celów środowiskowych niż tradycyjny system kontrolno-administracyjny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A Community strategy to promote combined heat and power (CHP) and dismantle barriers to its development, Komisja Europejska, COM(97) 514 final, Bruksela 1997.
 2. Development of the European Weather Market, materiały z Konferencji WRMA "Weather Derivatives in a Changing European Business Environment", Londyn 2004.
 3. P. Fusaro: Energy commodities market poised for explosive growth, w "Fusaro Focus" 2004, nr 1.
 4. P. Fusaro: Green Trading(tm): The next financial market, ICEED, Colorado 2003, Occasional Papers: Number Thirty-Six, s. 5.
 5. P. Lelątko, D. Michalski: Ryzyko niezbilansowania, krótkookresowe ryzyko wolumenu na rynku energii elektrycznej, w "Rynek Terminowy" 2004, nr 4.
 6. P. Lelątko, D. Michalski, B. Krysta: Nagłe zmiany poziomu cen energii elektrycznej na rynkach światowych, w "Rynek Terminowy" 2003, nr 4
 7. Materiały seminaryjne prezentowane przez kancelarię prawną Chadbourne & Parkę LPP podczas konferencji "Prawo energetyczne - nowelizacja ustawy z dnia 4 marca 2005 r.", Warszawa 2005.
 8. D. McWilliams: Does the Weather Affect the European Economy?, materiały z Konferencji WRMA "Weather Derivatives in a Changing European Business Environment", Londyn 2004.
 9. Medium term vision for the internal electricity market. Position Paper, IFIEC Europe, Bruksela 2004.
 10. T. Mullen: Even without Kyoto, GHG trading in the U.S. is set to soar, w "Platts Energy Business & Technology" 2003, nr 4; Will Emission Trading Ever Take o/f?, w "Energy Forum" 2004, www.energyforum.net.
 11. Promotion of green electricity, Komisja Europejska, Bruksela 2002.
 12. J. Scarrow: Weather Derivatives as a Financing Tool, w "NewsWire" 2004, nr 4.
 13. Szpiganowicz: Kompromis dla rynku zielonej energii, w "Wokół Energetyki" 2005, nr 2.
 14. www.commodities-now.com.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu