BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziółka Paweł
Title
Instrumenty pochodne w działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 92-95
Keyword
Instrumenty pochodne, Regulacje prawne, Fundusze inwestycyjne
Derivatives, Legal regulations, Investment funds
Abstract
Ostatnie nowelizacje aktów prawnych regulujących obrót gospodarczy, przyczyniły się do większej możliwości wykorzystania derywatów w bieżącej działalności inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. Artykuł przedstawia ograniczenia stosowania przez fundusze inwestycyjne instrumentów pochodnych oraz ocenę potencjalnego wpływu zmian na politykę inwestycyjną funduszy w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu