BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Sławomir
Title
Analiza składowych głównych w modelowaniu powierzchni implikowanej zmienności cz. II
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 104-106
Keyword
Instrumenty finansowe, Opcje, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Analiza szeregów czasowych
Financial instruments, Options, Modeling of time-space, Time-series analysis
Abstract
W niniejszym artykule kontynuowana jest analiza zmienności zapoczątkowana w poprzednim numerze. Tym razem zastosowano analizę PCA do całych powierzchni implikowanych zmienności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. F. Black (1976) The pricing of commodity contracts, J. Financial Economics 3, 167-179.
 2. F. Black, M. Scholes (1973) The pricing of options and corporate liabilities, J. Political Economy 81, 637-654.
 3. R. Cont, J. da Fonseca (2002) Dynamics of implied volatility surfaces, Quantitative Finance 2, 45-60.
 4. M. Fengler, W. Hardle, P. Schmidt (2002) The Analysis of Implied Volatilities, w W. Hardle, T. Kleinow, G. Stahl (red.) Applied Quantitative Finance, Springer, Berlin.
 5. W. Hardle (1990) Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press, Cambridge.
 6. M. Loeve (1955) Probability Theory, Van Nostrand, Princeton, N.J.
 7. E.A. Nadaraya (1964) On estimating regression, Theory Prob. Appl. 10,186-190.
 8. J. Stoer, R. Bulirsch (1987) Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa.
 9. A. Weron, R. Weron (1998, 1999) Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, WNT, Warszawa.
 10. R.Weron, S. Wójcik (2004) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1037, 315-324.S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
 11. S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu