BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabka Jan, Brzeziński Stanisław
Title
Pomiar współczynnika ściśliwości osadów cukrowniczych w warunkach przemysłowych
Measurement of the Compressibility Coefficient of Sugar Precipitates in Industrial Conditions
Source
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 2003, nr 67 (nr 931), s. 53-61, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia spożywcza, Produkcja cukru, Technologia produkcji żywności
Commodity science, Food commodities, Food chemistry, Sugar production, Food production technology
Note
summ., streszcz.
Abstract
Przeprowadzono badania mające na celu sprawdzanie poprawności działania oraz przydatności dla przemysłu cukrowniczego, urządzenia pomiarowego służącego do automatycznego pomiaru współczynnika oporu filtracji Fk oraz określenia współczynnika ściśliwości osadu s. Przedmiotem badań był fabryczny sok po saturacji I. Pomiary współczynnika Fk wykonano przy dwóch różnych ciśnieniach, co pozwoliło wyznaczyć współczynnik ściśliwości osadu s. W celu sprawdzenia poprawności wskazań testowanego urządzenia, przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz wyników analizy statystycznej można stwierdzić, że testowany przyrząd wykazał pełną przydatność do automatycznego pomiaru współczynnika oporu filtracji Fk oraz określenia współczynnika ściśliwości osadu s w warunkach przemysłowych. (oryg. streszcz.)

Investigations were carried out with the aim to verify and check the suitability in sugar industry of a measuring device for an automatic measurement of the filtration coefficient Fk and determination of the compressibility coefficient s, constructed in the Institute of Chemical Technology of Food, Łódź Technical University. The subject of investigations was a technical juice after the first carbonation. Measurements of the Fk coefficient were made at two different pressures. This enabled a determination of the compressibility coefficient s. To check if the readings of the tested device are correct, a statistical analysis of results obtained was made. On the basis of the investigation and results of the statistical analysis it can be concluded that the tested device proved to be fully suitable for the automatic measurement of the filtration coefficient Fk and determination of the compressibility coefficient s in industrial conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-7013
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu