BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerek Maria
Title
Cyjanowodór w wyrobach spirytusowych otrzymywanych z owoców pestkowych
Source
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 1998, nr 58 (nr 782), s. 165-176, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Badanie żywności, Chemia spożywcza, Mikrobiologia
Commodity science, Food commodities, Food quality, Food research, Food chemistry, Microbiology
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę cyjanowodoru jako produktu rozkładu glikozydów cyjanogennych występujących w owocach pestkowych. Na podstawie literatury opisano wpływ warunków obróbki surowca, fermentacji i odpędu na poziom cyjanowodoru w spirytusach owocowych. Dokonano również przeglądu i oceny przydatności metod oznaczania cyjanków w postaci wolnej i związanej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-7013
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu