BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gibka Julia, Gliński Marek, Góra Józef, Kijeński J.
Title
Synthesis and Odour Characteristics of Some Aliphatic C7-C13 Ketones and Alcohols and their Derivatives
Synteza i charakterystyka zapachowa alifatycznych ketonów i alkoholi C7-C13 oraz ich pochodnych
Source
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 1998, nr 60 (nr 802), s. 65-74, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia spożywcza
Commodity science, Food commodities, Food chemistry
Abstract
Alifatyczne ketony i alkohole C7-C13 z grupą funkcyjną w położeniu 2 tworzą się w wieloetapowych procesach oksydacyjno-enzymatycznych przemian kwasów tłuszczowych i są dobrze znane jako składniki aromatu wielu produktów spożywczych. Natomiast ich izomery z grupą funkcyjną w położeniu odpowiednio 3,4,5,6,7 są znacznie mniej rozpowszechnione. Prowadząc badania nad optymalizacją reakcji katalityczno-termicznej ketonizacji alifatycznych kwasów karboksylowych C7-C13 zsyntezowano m. in. siedem alifatycznych ketonów, różniących się długością łańcuchów alifatycznych oraz położeniem grupy karbonylowej, które uznano za interesujące pod względem zapachowym. Otrzymano również mało znane i nie scharakteryzowane pod względem zapachowym pochodne tych ketonów jak acetale etylenowe i propylenowe, alkohole i ich octany. Określono ich zapachy oraz próg wyczuwalności wg metody opisanej przez Guadagni i Buttery. Oczekiwania, że alifatyczne ketony C7-C13 mogą być interesujące zapachowo potwierdziły się, bowiem posiadają one ciekawe zapachy owocowe, grzybowe, kwiatowo-korzenne, które można określić jako spożywcze. Również pochodne tych ketonów charakteryzują się przyjemnymi, ciekawymi zapachami typu spożywczego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-7013
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu