BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głowicki Piotr, Łasiński Gabriel
Title
Nauczanie hybrydowe we współczesnych organizacjach
Blended Learning in Contemporary Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 142-149, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Keyword
Proces nauczania, Systemy nauczania, Zdalne nauczanie, Rozwój przedsiębiorstwa, Nauczanie hybrydowe
Teaching process, Education systems, e-learning, Enterprise development, Blended learning
Note
summ.
Abstract
Nauczanie hybrydowe jest jak najbardziej logiczną i naturalną ewolucją procesów nauczania, łącząc formę nauczania klasycznego (bezpośredniego) z elektronicznymi formami nauczania zdalnego. Celem autorów było pokazanie w szerokim kontekście współczesnego narzędzia, jak postrzegane jest nauczanie hybrydowe, wykorzystywanego na potrzeby współczesnych organizacji.

It is well known that contemporary organization must be a learning organization. However the important requirement of organization development is not only knowledge absorbing, but also knowledge creation. Organization must secure a number of conditions to initiate processes of knowledge creation. Those conditions are: specific organization needs, promoting organizational culture, resources as well as specific environment needs. Blended Learning System can be a toll to implicate and accelerate processes of organization knowledge management, and organization knowledge creation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Carman J., Blended Learning Design: Five Key Ingredients, KnowledgeNet, USA 2002.
  2. Doktorowicz K., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe", Kraków 2001.
  3. Głowicki P., Koncepcja nauczania hybrydowego opartego o współczesne systemy zdalnej edukacji, [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Stryjowski W. Szydlewski, Poznań 2004.
  4. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szansę, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1998.
  5. Josh В., The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies, and Lessons Learned, Pfeifer, 2004.
  6. Kubicek H., Möglichkeiten und Gefahren der Informationsgesellschaft, Tübingen 1999.
  7. Nichols M., Teaching for Learning, Palmerston North, Trainlnc.co., Nowa Zelandia 2001.
  8. Singh H., Building Effective Blended Learning Programs, "Educational Technology" 2003, Vol. 43, No. 6.
  9. The Transatlantic Blended Learning Survey (Research 2004), Balance Learning Ltd., USA 2004.
  10. Thorne K., Blended Learning - How to Integrate Online and Traditional Learning, Kogan Page Limited, London 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu