BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwieciński Mirosław (Wydział Zarządzania)
Title
Wykorzystanie map wiedzy w realizacji koncepcji wywiadu gospodarczego
The Use of Maps of Knowledge in Competitive Intelligence
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 150-159, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Wywiad gospodarczy
Knowledge management, Business intelligence
Note
summ.
Abstract
Autor podjął próbę określenia roli map wiedzy w koncepcji zadań wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie. Rozpoczął charakterystyką wywiadu gospodarczego, określając go mianem depozytariusza wiedzy i inteligencji organizacji. Następnie przedstawił możliwości zastosowania map wiedzy w realizacji tej koncepcji.

The conception of maps of knowledge is to meet the need to lessen the lack of knowledge. This is of consequence in competitive intelligence. The maps of knowledge are perceived as tools of purposive location of resources of knowledge. In the conception of competitive intelligence it is possible to mark out the following maps of knowledge: maps of inspiration in searching knowledge, maps of ways of search knowledge, maps of accumulation knowledge, maps of processing knowledge, maps of users of knowledge, maps of technology of knowledge protection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  2. Materska K., Wywiad gospodarczy z perspektywy informacji naukowej, [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, WNT, Warszawa 2001.
  3. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu