BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salerno-Kochan Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Szostak-Kotowa Jadwiga (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Rozkład tkanin elanobawełnianych przez mikroorganizmy glebowe
Degradation of Polyester-Cotton Fabrics by Soil Microorganisms
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 505, s. 47-56, fot., rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Włókiennictwo, Wyroby włókiennicze, Mikrobiologia, Biodegradacja
Commodity science, Industrial commodities, Textile industry, Textile products, Microbiology, Biodegradation
Abstract
Celem niniejszej pracy było zbadanie, czy mikroflora gleby powoduje degradacje tkanin elanobawełnianych oraz czy obróbka wykończeniowa wpływa na szybkość biodegradacji.

The microbiological degradation of fabrics involves very complex processes. The degradation depends on chemical constitution of fibres, presence of additives (for instance, dressing), kind of finish, method of preservation, climatic conditions under which the products are used, and so on. One-component fabrics behave differently from multicomponent fabrics in which interaction between individual constituents can OCCUL The aim of the studies was to determine whether soil microflora causes degradation of polyester-cotton fabrics and whether the finishing of fabrics affects the rate of biodegradation. For that purpose the soil test was employed, while the estimate of the degree of fabric biodegradation was based on the results of the organoleptic analysis and the decrease in tenacity. The results show that polyester-cotton fabrics undergo slow biodegradation and the rate of degradation depends on the kind of finish and fabric density . (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allen S.J., Auer P.D., Pailthorpe M.T., Microbial Damage to Cotton, "Textile Research Journal" 1995,65(7), s. 379.
 2. American Society for Testing Materials, 1988 Book of ASTM Standards, Philadelphia, PA, method D-1682-64 (IC-E), reapproved 1975, and method G 21 70, reapproved 1980.
 3. Anon (1981a), Preservative treatments for textiles: Part 2. Methods of test, British Standard 2087, Part 2, London.
 4. Anon (1981b), Determination of Resistance of Textiles to Microbiological Deterioration, British Standard 6085, London.
 5. Brzeziński 5., Problemy ekologiczności wyrobów włókienniczych – część I, "Przegląd Włókienniczy" 1993, nr 11, s. 275.
 6. Cameron L.A., Bunch C.L.M., Huang S.J., Microbial Degradation of Synthetic Polymers, Biodeterioration 7, 1987, s. 553.
 7. Chemiefaser- Weltproduktion Synthetic-Boom in Fernost, "Chemiefasern/Textilindustrie" 1993, nr 9, s. 642.
 8. Desai A.J., Pandey S.N., Microbial Degradation of Cellulosic Textiles, "Journal and Industrial Research" 1971, nr 30, 11, s. 598.
 9. Goynes W.R., Moreau J.P., DeLucca A.J., Ingber B.F., Biodeterioration of Nonwoven Fabrics, "Texti1 Research Journal" 1995, nr 65(8), s. 489.
 10. Hartley P., Completely Biologically Degradable. English Enterprise Developed Environmentally-Friendly Polymers, "Energie" 1991, nr 43(7), s. 48.
 11. Koo H., Ueda M., Wakida T., Cellulare Treatment of Cotton Fabrics, "Textile Research Journal" 1994, nr 64(2), s. 70.
 12. Rocznik Statystyczny, Warszawa 1994, s. 307, 316, 318.
 13. Rosner T., Wójcikiewicz H., Włókna syntetyczne, WNT, Warszawa 1969.
 14. Sagar B .F., Biodeterioration of Textile Materials and Textile Preservation, Biodeterioration 1987, nr 7, s. 683.
 15. Szostak-Kotowa J., Mikrobiologiczny rozkład tkanin, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości", PTT, Kraków-Łódź 1979, s. 57.
 16. Volkenburgh W.R. van, White M., Overview of biodegradable polymers and solid waste issues, "Tappi Journal" 1993, nr 76(3), s. 193.
 17. Yakabe Y., Nohara K., Hara T., Fujino Y., Factors Affecting the Biodegradability of Biodegradable Polyester in Soil, "Chemosphere" 1992, vol. 25, no. 12, s. 1879.
 18. Zyska B., Mikrobiologiczna korozja materiałów, WNT, Warszawa 1977, s. 46, 292.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu