BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radziukiewicz Małgorzata
Title
Wskaźniki wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 3, s. 18-27, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Ubóstwo, Polityka społeczna, Wskaźnik ubóstwa społecznego
Social exclusion, Poverty, Social policy, Human Poverty Index (HPI)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Realizując politykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznego kraje Unii Europejskiej przyjęły zestaw wspólnie opracowanych i uzgodnionych wskaźników. Autorka szczegółowo przedstawia podstawowy zestaw 17 wskaźników, jak również wskaźniki uzupełniające.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Atkinson T., Cantillon B., Markier E., Nolan B. (2002), Social Indicators: The EU and Social Inclusion, Oxford University Press
  2. Bilans istniejących badań i analiz oceniających poziom ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz kierunki przyszłych analiz (2004), "Raport wstępny Zespołu ds. Reintegracji Społecznej", MGPiPS, Warszawa
  3. Bunt gorszej Francji (2005), "Rzeczpospolita", 7.11.2005
  4. Freedland J. (2005), Utonął mit, Guardian Newspapers Limited, 5.09.2005, Forum nr 37
  5. Hacourt G. (2003), European Project on Poverty Indicators starting from the experience of People living in Poverty, Final Report
  6. Jorens Y. (2005), Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" nr 3
  7. Marks-Bielska R. (2003), Marginalizacja społeczno-ekonomiczna w świetle polskiej literatury przedmiotu - lata 90., "Polityka Społeczna" nr 3
  8. Wielgos-Struck R., Bozacka M. (2001), Uwarunkowania i przejawy marginalizacji mieszkańców Rzeszowa w opiniach pracowników socjalnych, "Polityka Społeczna" nr l
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu