BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kohutek Konrad
Title
Stosunek między art. 81 i 82 Traktatu a krajowym prawem konkurencji (reguły konwergencji)
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2006, nr 4, s. 14-20
Keyword
Traktat o WE, Prawo konkurencji, Konwergencja, Dominacja rynkowa, Dyrektywy WE, Polityka antymonopolowa
European Community Treaty, Competition law, Convergence, Market domination, EC directives, Antitrust policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
O ile art. 81 TWE przewiduje zakaz tzw. kolektywnych praktyk, artykuł 82 ustanawia zakaz nadużywania pozycji dominującej przez jedno lub więcej przedsiębiorstw. Artykuł 3 rozporządzenia nr 1/20034 normuje stosunek art. 81 i 82 TWE do stosownych przepisów krajowego prawa konkurencji, nakładając określone obowiązki na organy antymonopolowe oraz sądy państw członkowskich. Dlatego też wprowadzenie reguł zawartych w artykule 3 ma istotne znaczenie dla działalności przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu