BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik-Makowska Barbara
Title
Adaptacyjność studentów do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
Social Adaptation of Students to New Information and Communication Technologies (ICT)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 160-171, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Keyword
Nowe technologie, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, System edukacji, Komunikowanie człowiek-komputer, Społeczeństwo informacyjne
High-tech, Information and Communication Technology (ICT), Educational system, Human-computer system, Information society
Note
summ.
Abstract
Obserwowana dynamika upowszechniania się i korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT w gospodarce i prywatnym użytkowaniu nie pokrywa się z rozwojem umiejętności komputerowych. Zdaniem autorki, sytuacja taka wymaga zmiany podejścia do nauczania informatyki i wymagań stawianym uczniom i studentom. Istnieje potrzeba wypracowania kanonu wiedzy i umiejętności powszechnie obowiązkowych, na wzór wymagań formułowanych w innych dyscyplinach, potwierdzanych przez egzaminy kompetencyjne.

The specific dissonance between intensity of profiting from accessible technology and low coefficient of computer skill was showed in the paper. The author introduced the results of students research, which show that their level of computer skill is not satisfying. In spite of many years of learning, graduates from secondary schools know really little about computer sciences. It is hard work to correct and deepen their knowledge in the course of studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych, oprać. W. Derczyński, komunikat z badań. BS/42/2004, CBOS Warszawa marzec 2004, wersja internetowa, http://www.cbos.pl
 2. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - często (nie) zadawane pytania, E-mentor wyd. 2(9)/2005, z dnia 11.04.2005, wersja internetowa http://www.e-mentor.edu.pl
 3. Internet i komputery w gospodarstwach domowych, oprać. M. Wenzel, komunikat z badań. BS/50/2004. CBOS, Warszawa marzec 2004, wersja internetowa, http://www.cbos.pl
 4. Internet każdego dnia, informacja prasowa TNS OBOP, www.tns-global.pl, 19.01.2005.
 5. Internet -w oczach przedsiębiorców, informacja prasowa, Marketing przy kawie. Informed ia Polska, http://www.marketing-news.pl 16.03.2005.
 6. Łukasik-Makowska B., Niedzielska E., Społeczeństwo informacyjne -już teraźniejszość czy dopiero perspektywa?, [w:] Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska, Olsztyn 2003, s. 33-50.
 7. Łukasik-Makowska B.. Informacja i technologie informacyjno-komunikacyjne we współczesnym świecie - wyniki badań ankietowych, [w:] Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska i E.Wędrowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004, s. 101-121.
 8. Łukasik-Makowska В., Społeczny wymiar kultury informacyjnej, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, red. E. Niedzielska i K. Perechuda, AE, Wrocław 2004. s. 58-78.
 9. Monitoring realizacji Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - e-Polska na lata 2004-06. Raport, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Warszawa 2004, wersja internetowa http://www.egov.pl
 10. Najnowszy raport 1AB Polska na temat rynku Internetowego w 2004 r.. Marketing przy kawie. Infor-média Polska 2005, http://www.marketing-news.pl, 26.04.2005.
 11. Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 r.. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa wrzesień 2004, wersja internetowa http://www.egov.pl
 12. Słownik języka polskiego, tom I, PWN, Warszawa 1983.
 13. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa grudzień 2003, wersja internetowa http://www.egov.pl
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu