BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Srejber Eva
Title
Nadzór ponad granicami
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 19, s. 12-18
Keyword
Nadzór bankowy, Banki centralne, Sektor finansowy
Bank supervision, Central banks, Financial sector
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Szwecja, Europa Zachodnia
Sweden, Western Europe
Abstract
Autorka przedstawia krótki opis rozwoju relacji pomiędzy nadzorem, a finansową stabilnością w Szwecji. Następnie opisuje zmiany w sektorze finansowym, które stawiają nowe wyzwania przed metodami działania nadzorów i banków centralnych. Zwraca uwagę na proces internacjonalizacji i proces transgranicznej integracji w przypadku UE, które zmuszają narodowe banki centralne i nadzory do koncentrowania się na swoich kluczowych zadaniach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu