BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chochół Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Badania symulacyjne destrukcji powłok emalii tytanowych
Simulation Studies on the Destruction of Titanium Enamel Coatings
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 505, s. 5-16, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Emalie, Badanie jakości wyrobów emaliowanych, Badanie składu emalii
Commodity science, Industrial commodities, Enamel, Quality control of enamelled products, Enamel composition research
Abstract
Emalie stosowane jako powłoki wewnętrzne w naczyniach kuchennych narażone są na agresywne działanie kwasów organicznych zawartych w potrawach. Przeprowadzono analizę zmian zachodzących w powłokach emalierskich w badaniach symulacyjnych, gdzie jako medium korozyjne zastosowano kwas octowy. Celem badań było zweryfikowanie hipotezy, według której postępująca w funkcji czasu destrukcja powłoki emalierskiej, spowodowana kwasem octowym, jest podobna do destrukcji spowodowanej następującymi kwasami: cytrynowym, mlekowym, szczawiowym (w odpowiednich stężeniach). Wyjaśnienie tego zjawiska potwierdza zaproponowana przez autora teoria mechanizmu korozji powierzchni emalii.

White titanium enamel coatings were treated with 4% acetic acid at boiling point. As the time of etching was lengthened, changes in the appearance and element composition of the enamel were noted. For the purposes of the studies a scanning microscope was used with the magnification of maximum 300 x. The results made it possible to assign definite mathematical model s to them. The migration of such elements as Na, K, Si and Ti is described by the functions with the general equation y=A+B·e-c/√x, while the loss of enamel weight is described by y =Ax+B and this function is different from the analogous theoretical model s accepted for silicate glass. The results of the studies explain the corrosion processes occurring in enamel coatings and can contribute to a more precise assessment of their quality.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chochół A., On the Corrosion Development in Enamel Coatings Caused by the Action of Organic Acids Contained in Foot, materiały z konferencji: 5-th International Commodity Science Conference, Poznań, 19-21 September 1996, s. 174-178.
  2. Chochół A., Przyczyny występowania korozji w powłokach emalierskich stosowanych na naczyniach kuchennych, Materiały z V Konferencji Naukowo-Technicznej, U stroń, 16-17 maja 1996, s. 127-138.
  3. Chochół A., Analysis of Enamel Coat Sources at Different Etapes of Corrosion, Materiały z międzynarodowej konferencji, Kijów, 21-22 października 1996, s. 89-91.
  4. Hellmold P., Saas M., Korrosion von Titanemails durch organische Säuren, Mitteilungen VDEfa, 39/1991, nr 11, s. 137-148.
  5. Lewin M., Pearce F.M., Fibers Chemistry. Handbook of Fibers Science and Technology, vol. IV, Marcel Dekker, New York 1985.
  6. Zapytkowski B., Tanasia B., Technologia przemysłu emalierskiego, Wyd. Górniczo-Hutnicze, Katowice 1960, s. 116.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu