BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Giemza Mariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kaniewski Jacek (Wydział Towaroznawstwa), Smulski Piotr (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Przyspieszone badanie trwałości barwy powłok malarskich w warunkach sztucznego oświetlenia
Rapid Testing of Colour Fastness of Paint Coastings Under the Conditions of Artificial Lighting
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 505, s. 17-21, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość produktów przemysłowych, Badanie jakości
Commodity science, Industrial commodities, Quality of industrial products, Quality research
Abstract
Badania przyspieszone mają na celu porównanie zachowania się powłok pod wpływem promieniowania o dużej gęstości przy różnych wilgotnościach. Przedstawiona w pracy metodyka pozwala na ilościowe określenie zmian barwy powłok malarskich podczas naświetlania, a więc może być pomocna w badaniu trwałości tych powłok.

In order to test rapidly the fastness of phthalic paint coatings of various colours they were exposed to quartz lamp radiation and the dependence of the colour difference CIE 1976 (ΔExuv on the exposure time, and the initial rate of colour change were determined colorimetrically. The methodology used made it possible to compare quantitatively the colaur fastness of the tested coatings under the conditions of artificial lighting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Powłoki malarsko-lakiernicze. Poradnik, WNT, Warszawa 1983.
  2. PN-91/C-81548, Przyspieszone badanie odporności powłok na działanie czynników atmosferycznych (aparaty z lampami ksenonowymi).
  3. BN-76/6110-35, Określanie odporności powłok lakierowych na działanie światła wewnętrznego (ksenonowego).
  4. BN-71/6110-33, Określanie odporności powłok lakierowych na działanie światła.
  5. Felhorski W., Stanioch W., Kolorymetria trójchromatyczna, WNT, Warszawa 1973.
  6. PN-89/E-04042/01, Pomiary kolorymetryczne. Postanowienia ogólne.
  7. PN-89/E-04042/02, Pomiary kolorymetryczne. Iluminanty i źródła normalne.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu