BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łysiński Jerzy
Title
Medialny obraz działań związków zawodowych w teatrach
The Image of Trade Unions in Polish Theatres Created by Mass Media
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2000, t. [1], s. 37-44, bibliogr. 19 poz.
Culture Management
Keyword
Kultura, Instytucje kultury, Teatr, Związki zawodowe, Środki masowego przekazu, Prasa
Culture, Cultural institutions, Theater, Trade unions, Mass media, Press
Note
summ.
Abstract
Autor krytycznie ocenia obraz działań związków zawodowych w polskich teatrach kreowany w prasie polskiej. Zwraca uwagę na brak w prasie rzeczowych analiz finansowych sytuacji kultury w Polsce. Zdaniem autora, pominięcie tego ważnego kontekstu deformuje obraz konfliktów pracowniczych w instytucjach kultury.

The author critically revieves the image of trade unions in Polish theatres that is created by mass media. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu