BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Giza Piotr
Title
Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych
Philosophical and Methodological Aspects of Computer Discovery Systems
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia, 1996/1997, vol. 21/22, s. 27-42
Keyword
Filozofia, Filozofia nauki, Odkrycia naukowe, Informatyka
Philosophy, Philosophy of science, Scientific discoveries, Information science
Note
summ.
Abstract
Autor koncentruje się na systemach komputerowych dokonujących odkryć w naukach przyrodniczych, głównie w fizyce. O ile odkrycia w bazach danych mają ogromne znaczenie praktyczne, o tyle zastosowanie systemów odkryć do nauk przyrodniczych jest interesujące zarówno z punktu widzenia filozofii nauki, jak i samej nauki. W dalszej części artykułu przedstawiono systemy odkryć empirycznych. Ostatnia część poświęcona jest podsumowaniu rozważań na temat systemów odkryć, wskazując na perspektywy ich rozwoju oraz implikacje dla nauki i filozofii nauki.

The present paper discusses a fairly new and dynamic field of research in artificial intelligence: the Theory of Computer Discovery. The study outlines the historical development of discovery systems and their division with respect to the field of application. Finally, perspectives of their development and importance both for science itself and philosophy of science were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0137-2025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu