BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janas Agata
Title
Narzędzie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu ekonomicznym
The Tool of Neural Networks in Economic Modelling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (3), 2005, nr 29, s. 91-102, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Modelowanie procesów gospodarczych, Sieci neuronowe, Analiza skupień, Mapa samoorganizująca
Economic process modeling, Neural networks, Cluster analysis, Self-Organizing Maps (SOM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest syntetyczna prezentacja narzędzia sztucznych sieci neuronowych dla potrzeb modelowania ekonomicznego. W szczególności omówiono genezę tego narzędzia badawczego, jego budowę i zasadę działania. Następnie zaprezentowano przykłady zastosowania sieci neuronowych w badaniach ekonomicznych w zadaniu o charakterze regresyjnym (perceptron wielowarstwowy) i w rozwiązaniu problemu klasyfikacji bezwzorcowej (sieć Kohonena).

The artical presents the method of neural modelling in the economic analysis. The paper describes the biological genesis of the neural network, its construction and the way of functioning. It also gives two examples of the application of neural models. The first example is related to the regression I modelling (Multilayer Perceptron) and the second one to the cluster analysis (Self Organizing Map). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bielecki A., M. Bielecka, I. T. Podolak, Symulacja pewnego nieliniowego modelu ekonometrycznego przy pomocy sieci neuronowych, "Przegląd Statystyczny" 2004, nr 1-2.
  2. Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
  3. Laskowski W., Sieci neuronowe w analizach statystycznych, "Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 7.
  4. Lula P., Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
  5. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, t. 4, s. 439.
  6. Tadeusiewicz R., P. Lula, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
  7. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
  8. Żurada J., M. Barski, W. Jędruch, Sztuczne sieci neuronowe, Podstawy teorii i zastosowania, PWN, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1730-3478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu