BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Migut Grzegorz, Wątroba Janusz
Title
Scoring kredytowy a modele data mining
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 1, s. 47-53
Keyword
Kredyt, Modelowanie ryzyka kredytowego, Scoring, Sieci neuronowe, Analiza danych statystycznych, Ryzyko kredytowe
Credit, Credit risk modelling, Scoring, Neural networks, Statistical data analysis, Credit risk
Abstract
Zbudowanie dobrego modelu scoringowego nie jest zadaniem łatwym i wymaga zwykle bardzo przemyślnego zaprojektowania całego przedsięwzięcia. Proces budowy analitycznych modeli jest tylko jednym z etapów tego procesu, w dużym stopniu uzależnionym od jakości i rzetelności zebranych danych. Trafność oceny zdolności kredytowej zależy zatem od tego, co zostało w taki model wbudowane. W niniejszej pracy zaprezentowana została przykładowa analiza za pomocą sieci neuronowych oraz drzew klasyfikacyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Giudici P., 2003, Applied Data Mining. Statistical Methods for Business and Industry, Wiley.
  2. Gruszczyński M., 2002, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
  3. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J., 2001, The Elements of Statistical Learning, Springer.
  4. Janc A., Kraska M., 2001, Credit-Scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Zarządzanie i Finanse, Warszawa.
  5. Krawiec K., Stefanowski J., 2003, Uczenie maszynowe i sieci neuronowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
  6. Lasek M., 2002, Data Mining. Zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Zarządzanie i Finanse, Warszawa.
  7. Lula P., Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
  8. Rao C. R., 1994, Statystyka i prawda, PWN
  9. Sokołowski A., Demski T., Analizy statystyczne i data mining z zastosowaniem oprogramowania StatSoft, StatSoft Polska, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu