BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papierzewski Dariusz
Title
Analiza weryfikacyjna modelu Blacka 76' na rynku energii
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 1, s. 93-102
Keyword
Wycena opcji, Ceny energii, Giełdy towarowe, Model Blacka-Scholesa, Opcje, Rynek energetyczny
Options pricing, Energy prices, Commodity exchange, Black-Scholes model, Options, Energy market
Abstract
Model Blacka 76' pozwalający wyceniać opcje na kontrakty futures umożliwia dokładne oszacowanie ceny opcji notowanych na giełdzie Nord Pool. Wykonane analizy pozwoliły określić, że średnie wartości różnic procentowych i wartościowych między cenami opcji wyznaczonymi przy pomocy modelu teoretycznego a cenami opcji notowanymi na giełdzie maleją w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia opcji, a maksymalny średni błąd procentowy oszacowania ceny na 200 dni przed dniem wygaśnięcia wyniósł ok. 2%
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Mielus P.: Rynek opcji walutowych w Polsce. Wydawnictwo K. E. Liber S.C., Warszawa 2002.
  2. Baird A.: Rynek opcji. Strategie inwestycyjne i analiza ryzyka. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  3. Piontek K.: Zmienność implikowana instrumentów finansowych - wprowadzenie. http://credit.ae.wroc.pl.
  4. Papierzewski D. Rozprawa doktorska: Ocena strategii zarządzania ryzykiem w obrocie energią elektryczną w systemie elektroenergetycznym. Politechnika Warszawska 2004.
  5. Hull J.: Options, futures and other derivatives. Third Edition. International Edi-tion. Prentice Hali International, Inc., 2001.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu