BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapusta Andrzej
Title
Między historią a filozofią, czyli Michela Foucault poszukiwanie nowego projektu filozofii
Between History and Philosophy or Michel Foucault's Search for a New Design of Philosophy
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia, 1996/1997, vol. 21/22, s. 169-182
Keyword
Filozofia, Historia, Systemy filozoficzne
Philosophy, History, Philosophical systems
Note
summ.
Abstract
Artykuł ma na celu wyodrębnić z dzieła Foucaulta pewien aspekt, zawierający się w alternatywie: Czy Facoult zajmował się filozofią, czy też historią? Nakreślono wielokierunkowy kontekst jego dzieła ("Historia szaleństwa") oraz wykazano, jak historyczna metoda Foucaulta związana jest z projektem nowego typu zagadnień filozoficznych.

The purpose of the paper is to excerpt from Foucault's work a certain aspect that is found in the alternative: Was Foucault concerned with philosophy or history? The study will thus seek to outline the essential determinants of Foucault's theoretical design deeply rooted in the historical method. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0137-2025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu