BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubczyński Leszek
Title
Uwagi do ustawy o ochronie przyrody
Source
Aura, 2006, nr 1, s. 30-32
Keyword
Ochrona przyrody, Ochrona środowiska, Ochrona lasów, Ochrona terenów zielonych, Parki narodowe, Zarządzanie ekologiczne, Prawo ochrony środowiska, Polska w WE
Nature protection, Environmental protection, Forests protection, Protection of green areas, National parks, Ecological management, Environmental law, Poland in the EC
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Nowa ustawa z 2004 r. w dziedzinie ochrony przyrody wprowadziła - według autora, wiele zamieszania i kontrowersji, powodując także straty materialne. Jest to ustawa wadliwa, która powinna zostać jak najszybciej znowelizowana. Przygotowano ją w szybkim tempie pod hasłem przystosowania do wymogów UE, co nie w pełni odpowiadało prawdzie, gdyż w tym zakresie, zgodnie z wykładnią prawną, ustawa z 1991 r. była w zupełności wystarczająca. Nadmierna centralizacja w zarządzaniu ochroną przyrody dotknęła np. parki narodowe.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu