BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagusiewicz Andrzej
Title
Strategia Tematyczna Ochrony Powietrza (STOP)(1) : Ku czystszemu powietrzu w Europie (Cleaner Air for Europe - CAFE)
Source
Aura, 2006, nr 1, s. 22-24
Keyword
Ochrona powietrza atmosferycznego, Ochrona środowiska, Zanieczyszczenie powietrza, Emisja zanieczyszczeń, Dyrektywy WE
Protection of air, Environmental protection, Air pollution, Pollution emission, EC directives
Company
Komisja Europejska, Unia Europejska (UE)
European Commission, European Union (EU)
Abstract
VI Program Działań Środowiskowych przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w 2002 r. nakreślił cele długoterminowe ograniczenia wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i ekosystemy. Tworząc ten program Komisja Europejska założyła cele długoterminowe - ograniczenie wpływu takich zanieczyszczeń do roku 2020. Cele te dla potrzeb programu CAFE określone zostały siedmioma wskaźnikami środowiskowymi i zdrowotnymi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu