BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukojć Adam
Title
MSSF 2 - nowy sposób wykazywania opcji menedżerskich
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 1, s. 86-88
Keyword
Rachunkowość finansowa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Opcje, Standardy rachunkowości
Financial accounting, International Financial Reporting Standard, Options, Accounting standards
Abstract
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 2 spowoduje, że programy opcji menedżerskich staną się nieco jaśniejsze dla odbiorców sprawozdań finansowych. Sposób w jaki mają być wykazywane, zwłaszcza opcje rozliczane w gotówce, odpowiada ekonomicznej rzeczywistości. Szczególnie istotne wydaje się wykazywanie opcji po ich wartości godziwej, a nie jak poprzednio według historycznego kosztu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu