BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patulski Władysław
Title
Gdy menedżer wyrządził szkodę... (1) : Odpowiedzialność odszkodowawcza osób zarządzających firmą - w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego
Source
Personel i Zarządzanie, 2006, nr 4, s. 50-54
Keyword
Odpowiedzialność odszkodowawcza, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Menedżer
Liability for damages, Supreme Court jurisdiction, Manager
Abstract
Mienie przedsiębiorstw narażone jest na różnorodne szkody, spowodowane niejednokrotnie przez osoby zajmujące samodzielne lub kierownicze stanowiska. Dlatego ustawodawca wprowadził nie tylko do kodeksu pracy, ale także do kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych instytucję odpowiedzialności odszkodowawczej, pozwalającej na kompensowanie strat powstałych z winy tych osób. Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby menedżerowie ponieśli odpowiedzialność za szkodę w firmie?
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu