BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Decewicz Agnieszka
Title
Marcowe projekcje finansowe : Rynek skarbowych papierów wartościowych
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 4, s. 92-95
Keyword
Bony skarbowe, Obligacje skarbowe, Papiery wartościowe, Rynek papierów skarbowych, Stopa procentowa, Polityka pieniężna
Treasury bill, Treasury bond, Securities, Treasury securities market, Interest rate, Monetary policy
Company
Rada Polityki Pieniężnej
Abstract
Rynek papierów wartościowych właściwie "porzucił" oczekiwania na redukce stóp procentowych. Niestabilna sytuacja na scenie politycznej w Polsce powoduje, że Rada Polityki Pieniężnej przyjęła bardziej ostrożne podejście w polityce monetarnej, co sugeruje, że mimo utrzymywania się inflacji na niskim poziomie, w dłuższym okresie czasu stopy procentowe mogą pozostawać niezmienione.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu