BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernat Krzysztof, Kulczycki Andrzej
Title
Prognoza dla Polski
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Rynek biopaliw w Polsce - szanse i zagrożenia, 2006, s. 5-8
Keyword
Biopaliwa, Rynek paliw, Paliwa alternatywne
Biofuels, Fuel market, Alternative fuels
Abstract
Artykuł jest opracowaniem dotyczącym rynku biopaliw i bikomponentów z uwzględnieniem rynku Unii Europejskiej. Autorzy opisują : zobowiązania Polski wynikające z dyrektyw unijnych, warunki techniczne, zachęty dla producentów i użytkowników - mechanizmy promocji biopaliw w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu