BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bytniewski Paweł
Title
"Jak słowa łączą się ze światem" - czyli jak być biernym antyfundamentalistą
How Words Connect with the World or How to Be a Passive Fundamentalist
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia, 1996/1997, vol. 21/22, s. 199-208
Keyword
Filozofia, Filozofia człowieka, Systemy filozoficzne
Philosophy, Human philosophy, Philosophical systems
Note
summ.
Abstract
Artykuł omawia zagadnienie fundamentalizmu i antyfundamentalizmu na podstawie poglądów filozoficznych J. Kmity.

The present study is devoted to the problems discussed in J. Kmita's book: Jak słowa łączą się z rzeczami (How Words Connect with Things). The main issue, the question about the reasons of fundamentalism and antifundamentalism in modern culture and philosophy, is resolved by J. Kmita according to the spirit of moderate (passive) antifundamentalism. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0137-2025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu