BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczuk Andrzej
Title
Wolność a wartość
Freedom and Value
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia, 1996/1997, vol. 21/22, s. 209-219
Keyword
Filozofia, Filozofia człowieka, Wolność, Wartości i normy etyczne
Philosophy, Human philosophy, Freedom, Value and ethical norms
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono różne aspekty pojęć wolności i wartości oraz przedstawiono powiązania i zależności występujące między nimi.

The present study is a result of critical analysis of the above standpoints on freedom, and at the same time, while taking into account the achievements of present-day axiology, it offers such an understanding of value that would not produce an antinomy between these two categories of practical action. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0137-2025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu