BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rarot Halina
Title
Wstęp do filozofii moralnej M.M. Bachtina
Introduction to M.M. Bachtin's Moral Philosophy
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia, 1996/1997, vol. 21/22, s. 221-239
Keyword
Filozofia moralna, Moralność, Fenomenologia, Etyka
Moral philosophy, Morality, Phenomenology, Ethics
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie etyki fenomenologicznej i filozofii moralnej w rozważaniach rosyjskiego literaturoznawcy i filozofa M.M. Bachtina. Szczególną uwagę poświęcono problemom czynu, wartości, powinności oraz odpowiedzialności.

The present paper is a preliminary reconstruction of M.M. Bakhtin's moral philosophy found in his recently published early treatise "K filosofii postupka". The study also seeks to show Bakhtin's ethics against the background of other philosophical systems that were developing at the beginning of the 20th century. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0137-2025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu