BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Mieczysław
Title
Leasing as a Form of Financing Development Projects
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1997, vol. 31, s. 225-235
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Leasing, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych
Enterprise development, Leasing, Development projects financing
Note
streszcz.
Abstract
W artykule omówiono znaczenie leasingu w działalności firm, jego rodzaje i możliwości wykorzystania w gospodarce. Istotną część artykułu stanowi prezentacja kalkulacji opłat (rat) leasingowych.

In this article discussed meaning of leasing in firm activity, its types and possibilities of use in economy. The main part of the article presents calculation of payment for leasing. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu