BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szubstarska Janina
Title
Przyjęcia i zwolnienia z pracy a jakość zasobów ludzkich
Employing and Dismissing from Work in Relation to the Quality of Human Resources
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1997, vol. 31, s. 237-245
Keyword
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Polityka zatrudnienia, Struktura zatrudnienia
Employees in enterprise, Employment policy, Employment structure
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono skalę przyjęć i zwolnień oraz strukturę pracowników przyjętych i zwolnionych z pracy na przykładzie przeprowadzonych badań w zakładach pracy zatrudniających ponad 20 osób i zlokalizowanych na obszarze województwa lubelskiego.

The studies also enables to see certain preferences in the structure of employment and dismissal from work in such subjects as state establishments, commercial law companies, cooperatives and companies of physical persons. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu