BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Zdzisław
Title
Praca jako kategoria systemu teoretycznego Józefa Supińskiego
Work as a Category of the Theoretical System of Józef Supiński
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1997, vol. 31, s. 247-269
Keyword
Analiza pracy, Filozofia pracy, Praca, Wartość pracy
Labour analysis, Philosophy of work, Labour, Value of work
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono różne koncepcje kategorii pracy. Szczególną uwage poświęcono zagadnieniu pracy w poglądach filozofa, socjologa i ekonomisty Józefa Supińskiego. Omówiono istotę pracy oraz różne aspekty tego pojęcia: robota, zatrudnienie, praca. Przedstawiono zagadnienie pracy jako czynnika wzrostu bogactwa społecznego.

Work is one of the fundamential categories of the theoretical system worked out by Józef Supiński (1804-1893), philosopher, sociologist and economist, author of two works published in Lvov "The General Thought of the Psychology of Universe" (1860) and " Polish School of Social Economy (1862 and 1865). Both these publications were written at the closing period of Polish Romanticism and they were an inherent part of that epoch, although positivist elements played in them a much greater role than in the case of Polish thinkers writing in the 1840's, namely August Cieszkowski and Henryk Kamieński. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu