BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domunik Monika, Zaleska Małgorzata
Title
Charakterystyka rynku finansowego w Austrii i uwarunkowania jego funkcjonowania oraz rozwoju
Financial Market Profile in Austria - Its Conditions and Development
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 42-55, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Gospodarka
Financial markets, Economy
Country
Austria
Austria
Abstract
Dokonano wszechstronnej charakterystyki mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego w Austrii, wskazując na rosnącą konkurencyjność banków austriackich w Europie Srodkowo-Wschodniej. Ponadto, przeanalizowano kierunki zasadniczych zmian w otoczeniu prawnym rynku finansowego w Austrii, w wyniku wprowadzania nadzoru zintegrowanego.

Characterized mechanism of financial market in Austria. The authors pointed out to growing competitiveness of Austrian banks in the Middle and Eastern Europe. Moreover analyzed directions of changes in legal environment of financial market in Austria.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Artykuły prasowe i okolicznościowe:
 2. National Bank of Austria & Financial Markets Austria Services Ltd., The Austrian Financial Markets, A Survey of Austria's Capital Markets, revised edition 2004.
 3. Materiały internetowe:
 4. Austria - Twój partner handlowy w Unii Europejskiej, Informator rynkowy dla polskich przedsiębiorców 2004/05, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Wydział Ekonomiczno-Handlowy, www.handelsratpolen.at, 22.02.2005.
 5. European Central Bank, Structural analysis of the EU banking sector, 2002, www.ebc.int, 10.02.2005.
 6. Hauner D., Explaining Efficiency Differences Among Large German And Austrian Banks, IMF Working Paper, WP/04/140, 2004, www.imf.org, 10.02.2005.
 7. International Monetary Fund, Austria: Financial System Stability Assessment, including Reports on The Observance of standard and Codes on the following topics: Banking Supervision, Securities Regulatory, Insurance Regulation, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, 2004, www.imf.org, 10.02.2005.
 8. International Monetary Fund, Austria: Selected Issues and Statistical Appendix, IMF Staff Country Report No.00/124, September 2000, www.imf.int, 10.02.2005.
 9. International Monetary Fund, Financial System Stability Assesment, Austria, 2004, www.imf.int, 10.02.2005.
 10. International Monetary Fund, Austria 2004 IV Article Consultation, Preliminary Conclusions, Vienna, 2004, www.inf.int, 10.02.2005.
 11. International Monetary Fund, Preliminary Conclusions about Austria, Vienna, 11 May 2004, www.inf.int, 10.02.2005.
 12. Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 9 listopada 2005 roku, www.nbp.pl, 15.11.2005.
 13. Masalski J., Sytuacja gospodarcza Austrii w 2003, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, 2004; http://www.hanelsratpolen.at/publikacje, 10.02.2005.
 14. Opinion of The European Central Bank of 13 February 2004 (CON/2004/5), www.ecb.int, 10.02.2005.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu