BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagiełło Robert, Sochocki Piotr Łukasz
Title
Underpricing przy pierwszych prywatyzacyjnych ofertach publicznych w Polsce
Underpricing in First Privatisation Public Offers in Poland
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 100-119, bibliogr. 57 poz.
Keyword
Prywatyzacja spółek, Spółki Skarbu Państwa, Rynek kapitałowy, Niedoszacowanie cen akcji
Privatization of companies, State Treasury company, Capital market, Underpricing
Abstract
Przedstawiono uwarunkowania wykorzystania narzędzi analizy pierwszych ofert publicznych, w procesie prywatyzacji w Polsce. Szczególne znaczenie pod tym względem autorzy publikacji przypisali metodzie underpricingu, szeroko analizując jej efektywność na podstawie przykładów empirycznych.

Presented conditions of using analysis' tools of first public offers in privatisation process in Poland. The authors stressed special meaning of underprising method and analysed its effectiveness on the basis of empirical examples. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aggarwal R., Stabilization Activities by Underwriters after Initial Public Offerings, "Journal of Finance", 2000, Vol. 55, No. 3.
 2. Akerlof G., The market for 'lemons': Quality and the market mechanism, "Quarterly Journal of Economics", 1970, Vol. 84.
 3. Allen F., Faulhaber G. R., Signaling By Underpricing in the IPO Market, "Journal of Financial Economics", 1989, Vol. 23, No. 2.
 4. Aussenegg W., Going Public in Poland: Case-by-Case Privatisation, Mass Privatisation and Private Sector Initial Public Offerings, Vienna University of Technology, "Working Paper" No. 292, grudzień 1999, eres.bus.umich.edu/docs/workpap-dav/wp292.pdf.
 5. Baron D. P., A Model of the demand of investment banking advising and distribution services for new issues, "Journal of Finance", 1982, Vol. 37, No. 4.
 6. Beatty R. P., Ritter J. R., Investment banking, reputation, and the underpricing of initial public offerings, "Journal of Financial Economics", 1986, Vol. 15.
 7. Benveniste L. M., Busaba W. Y., Bookbuilding vs. fixed price: An analysis of competing strategies for marketing IPOs, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 1997, Vol. 32.
 8. Benveniste L. M., Busaba W. Y., Wilhelm W. J., Information externalities and the role of underwriters in primary equity markets, "Journal of Financial Intermediation", 2002, Vol. 11.
 9. Benveniste L. M., Spindt P. A., How investment bankers determine the offer price and allocation of new issues, "Journal of Financial Economics", 1989, Vol. 24.
 10. Biais B., Perotti E. C., Machiavellian Privatisation, "American Economic Review", 2002, Vol. 92, No. 1.
 11. Brennan M. J., Franks J., Underpricing, Ownership, and Control in Initial Public Offerings of Equity Securities in the U.K., "Journal of Financial Economics", 1997, Vol. 45.
 12. Chi J., Padgett C., The Performance And Long-Run Characteristics Of The Chinese IPO Market, University of Reading, ISMA Centre, kwiecień 2002, http://www.ismacentre.rdg.ac.uk/nav2/default.asp?pa-ge:=14&area =Theses.
 13. Cornelli F., Goldreich D., Bookbuilding: How Informative is the Order Book?, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, No. 2863, czerwiec 2001, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id =275328.
 14. Dewenter K. L., Malatesta P. H., Public Offerings vs. State-Owned And Privately-Owned Enterprises: An International Comparison, "Journal of Finance", 1997, Vol. 52, No. 4.
 15. Grinblatt M., Hwang C. Y., Signaling and the Pricing of New Issues, "Journal of Finance", 1989, Vol. 44, No. 2.
 16. Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 9, Finance, pod red. R. A. Jarrowa, V. Maksimovica i W. T. Ziemby, Eisevier Science B. V., Amsterdam 1995.
 17. Hanley K. W., The underpricing of initial public offerings and the partial adjustment phenomenon, "Journal of Financial Economics", 1993, Vol. 34.
 18. Hanley K. W., Kumar A. A., Seguin P. J., Price stabilization in the market for new issues, "Journal of Financial Economics", 1993, Vol. 34.
 19. Huang Q., Levich R. M., Underpricing of New Equity Offerings by Privatized Firms: An International Test, New York University, Leonard N. Stern School of Business Working Paper Series, No. 99-075, wrzesień 1999, http://netec.mcc.ac.uk/WoPEc/data/Papers/fthnystfi99-075.html.
 20. Ibbotson R. G., Jaffe J. F., "Hot issue" Markets, "Journal of Finance", 1975, Vol. 30, No. 4.
 21. Ibbotson R. G., Sindelar J. L., Ritter J. R., Initial Public Offerings, "Journal of Applied Corporate Finance", 1988, Vol. I, No. 2.
 22. Jelic R., Briston R., Privatisation Initial Public Offerings: the Polish Experience, "European Financial Management", 2003, Vol. 9, No. 4.
 23. Jenkinson T., Ljungqvist A., Going public: the theory and evidence on how companies raise equity finance, Oxford University Press Oxford 2001.
 24. Jones S. L., Meggisnson W. M., Nash R. C., Netter J. M., Share issue privatisations as financial means to political and economic ends, "Journal of Financial Economics", 1999, Vol. 53.
 25. Kokot M., Pałka Ł., Tłumy ludzi przed oddziałami banku PKO BP, "Gazeta Wyborcza" z dnia 7 października 2004, http://gospodarka.gazeta.p1/gospodarka/l,59207,2331592.html.
 26. Leland H. E., Pyle D. H., Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation, "Journal of Finance", 1977, Vol. 32, No. 2.
 27. Loughran T., Ritter J. R., Why Don't Issuers Get Upset About Leaving Money on the Table in IPOs?, "The Review of Financial Studies", 2002, Vol. 15, No. 2.
 28. Loughran T., Ritter J. R., Why Has IPO Underpricing Changed Over Time?, University of Florida Working Papers, sierpień 2003, http://bear.cba.ufl.edu/ritter/work_papers/whynew.pdf.
 29. Loughran T., Ritter J. R., Rydqvist K., Initial Public Offering: International Insights, "Pacific-Basin Finance Journal", 1994, Vol. 2, No. 1.
 30. Lowry M., Shu S., Litigation Risk and IPO Underpricing, "Journal of Financial Economics", 2002, Vol. 65.
 31. MacGregor D., Slovic P., Berry M., Evensky H. R., Perception of financial risk: A survey of advisors and planers, "Journal of Financial Planning", September 1999.
 32. Mello A. S., Parsons J. E., Going public and the ownership structure of the firm, "Journal of Financial Economics", 1998, Vol. 49.
 33. Miller R. E., Reilly F. K, An Examination of Mispricing, Returns and Uncertainty for Initial Public Offerings, "Financial Management", 1987, Vol. 16.
 34. Perotti E. C., Credible Privatization, "American Economic Review", 1995, Vol. 85, No. 4.
 35. Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, pod red. M. Bałtowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 36. Rock K., Why new issues are underpriced?, "Journal of Financial Economics", 1986, Vol. 15.
 37. Ritter J. R., Welch I., A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations, "Journal of Finance", 2002, Vol. 57, No. 4.
 38. Rocznik Giełdowy 2004, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2004.
 39. Ruud J. S., Underwriter price support and the IPO Underpricing puzzle, "Journal of Financial Economics", 1993, Vol. 34.
 40. Samcik M., Gorący weekend przed PKO, "Gazeta Wyborcza" z dnia 9 października 2004 r., http://gospodarka. gazeta.pl/gospodarka/l,59207,2331317.html.
 41. Samcik M., PKO BP idzie va banque, "Gazeta Wyborcza" z dnia 7 października 2004 r., http://gospodarka. gazeta.pl/gospodarka/l,59207,2327064.html.
 42. Samcik M., Stec A., PKO BP opublikował prospekt emisyjny, "Gazeta Wyborcza" z dnia 6 października 2004 r., http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/l,29577,2326030.html?v=0&f=30.
 43. Schindele L, Perotti E. C., Pricing Initial Public Offerings in Premature Capital Markets: The Case of Hungary, Fondazione Enrico Mattei Working Papers, Nota di Lavorno, grudzień 2002, http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abs-tract_id=363921.
 44. Schuman M., Chinese Stocks. Heading for a Big Bang?, "Time", Vol. 163, No. 8, February 23, 2004.
 45. Shultz P. H., Zaman M. A., Aftermarket support and underpricing of initial public offerings, "Journal of Financial Economics", 1994, Vol. 35.
 46. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2003.
 47. 47,Stoughton N., Zechner J., IPO-Mechanisms, Monitoring and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", 1998, Vol. 49, No. 1.
 48. Su D., Fleisher B. M., An Empirical Investiga-tion of Underpricing in Chinese IPOs, The Ohio State University Working Paper, czerwiec 2001, economics.sbs.ohio-state.edu/pdf/fleisher/iporevis.pdf.
 49. Szymanek C., Rozmowa z finansistami o lokatach prywatyzacyjnych PKO BP, "Gazeta Wyborcza" z dnia 11 października 2004 r., http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/ l,59207,2334441.html.
 50. Szymanek C., Wywiad z Andrzejem Podsiadłą, prezesem PKO BP, "Gazeta Wyborcza" z dnia 7 października 2004 r., http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/l,59207,2327869. html?as=3&ias=3. 51. The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, pod red. P. Newmana, T. 1-3, Macmillan Press, London 1992.
 51. Tinig S. M., Anatomy of initial public offerings of common stock, "Journal of Finance", 1988, Vol. 43, No. 4.
 52. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, "Dziennik Ustaw" 02/171/1397 ze zm.
 53. 54, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, "Dziennik Ustaw" 02/49/447 ze zm.
 54. Welch L, Equity offerings following the IPO: Theory and evidence, "Journal of Corporate Finance", 1996, Vol. 2.
 55. Welch I., Seasoned Offerings, Imitation Costs, and the Underpricing of Initial Public Offerings, "Journal of Finance", 1989, Vol. 44, No. 2.
 56. 57, Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu