BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszomierska Bożena
Title
Tożsamość przedsiębiorstwa - geneza pojęcia, jego ewolucja i dylematy związane z klasyfikacją
Identity of Enterprise - Origin of Concept, Its Evolutions and Dilemmas with Categorization
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 146-158
Keyword
Psychologia, Tożsamość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Teoria przedsiębiorstwa
Psychology, Enterprise identity, Enterprises, Enterprise theory
Abstract
Obszarem badań Autorki jest analiza tożsamości przedsiębiorstwa. Przedstawiono genezę tego pojęcia, a następnie opisuje jego ewolucję w literaturze przedmiotu, wyróżniając także główne dylematy związane z klasyfikacją koncepcji istoty działalności przedsiębiorstwa.

The author analysed identity of enterprise. Presented origin of the concept and its evolution in the literature. The author points at main dilemmas connected with classification of essence of enterprises activity. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Bahner, Corporate identity and the advent of corporate marketing, "Journal of Marketing Management", 1998, vol. 14, p. 967.
 2. J. Balmer, G. Soenen, The Acid Test of corporate identity management, Journal of Marketing Management, 1999, vol. 15.
 3. P. Boski, Psychologia w obliczu zachodzących przemian społeczno-kulturowych, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2002, s. 7-8.
 4. J. Cornelissen, Ph. Harris, The corporate identity metaphor: perspectives, problems and prospects, "Journal of Marketing Management", 2001, vol. 17, p. 53.
 5. J. Dutton, J. Dukerich, Keeping an eye on the mirror: image and identity in organizational adaptation, "Academy of Management Journal", 1991, vol. 34.
 6. D. Gioia, Organizational identity, image and adaptive instability, Academy of Management Review, 2000, vol. 25.
 7. M. Meijs, The myth of manageability of corporate identity, "Corporate Reputation Review", 2002, vol. 5.
 8. M. Pratt i P. Foreman, Classifying managerial responses to multiple organizational identities, "Academy of Management Review", 2000, vol. 25.
 9. M. Schultz, M. Hatch, M. Larsen, Chapter 2: Scaling the tower of Babel: Relational differences between identity, image and culture in organizations, Expressive Organization, 2002.
 10. L. Steiner, Roots of identity in real estate industry, Corporate Reputation Review, 2003, vol. 6 p. 180.
 11. J. Strelau, Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, t. 3, Gdańsk 2000, s. 110-143.
 12. H. Stuart, Employee identification with the corporate identity, International Studies of Management & Organization, 2002, vol. 32.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu