BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagiełło Robert, Kostecki Józef
Title
Opcje rzeczywiste w ocenie projektów inwestycyjnych
Real Options in the Assessment of Investment Projects
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 73-90, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Projekty inwestycyjne, Metody oceny projektu, Metody oceny inwestycji kapitałowych, Opcje realne
Investment project, Method of project evaluation, Methods of capital investment evaluation, Real options
Abstract
Przedstawiono teorię opcji finansowych. Autorzy wykazali duże znaczenie tego instrumentu dla procesu oceny inwestycji przedsiębiorstw w aktywa rzeczowe w warunkach niepewności. Przeanalizowano przy tym istniejące przesłanki oraz ograniczenia stosowania opcji rzeczywistych w praktyce, wskazując na fakt, iż wykorzystanie teorii opcji finansowych stanowi niezbędne uzupełnienie tradycyjnych metod oceny projektów inwestycyjnych, realizowanych za pomocą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Presented theory of financial options. Authors showed importance of this instrument for process of evaluation of companies' investments. Analyzed factors and limitations of using real options in practice. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brach M. A., Real Options in Practice. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2003.
 2. Copeland T. E., Keenan P. T., How much is flexibility How much is flexibility worth?, "The McKinsey Quarterly", Nr 2, s. 38-49.
 3. Dixit A. K., Pindyck R. S., Investment under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton 1994.
 4. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka, T. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 5. Hommel U., Pritsch G., Investitionsbewertung und Unternehmensführung mit dem Realoptionsansatz, w: Handbuch Corporate Finance pod red. Achleitner A.-K., Thoma G. F., online, Verlag Deutscher Wirtschaftsdienst, Kolonia 1999, dostęp: 8 wrzesień 2005 - http://www.real-options.de/handbuch.pdf.
 6. Hommel U., Pritsch G., Marktorientierte Investitionsbewertung mit dem Re aloptionsansatz: Ein Implementierungsfaden für die Praxis, Finanzmarkt- und Portfoliomanagement, 1999, Nr 13.
 7. Howell S. i in., Real options: evaluating corporate investment opportunities in a dynamic world, Financial Times Prentice Hall, London 2001.
 8. Mun J., Real Options Analysis. J. Wiley & Sons, New York 2002.
 9. Myers S. C., Determinants of corporate borrowing, "Journal of Financial Economics", 1977, Nr 5.
 10. Myers S. C., Finance theory and financial strategy, w: Investment under Un certainty: Classical Readings and Recent Contributions pod red. E. S. Schwartz, L. Trigeorgis, The MIT Press, London 2001.
 11. Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D., Finanse Przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 12. Teach E., Will Real Options Take Root? CFO, 2003, Nr 7.
 13. Trigeorgis L., A Conceptual Options Framework for Capital Budgeting, w: Investment under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions, E. S. Schwartz, L. Trigeorgis, red., The MIT Press, London 2001.
 14. Trigeorgis L., Real options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, MIT Press, Cambridge 1996.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu