BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulis Andrzej
Title
Etapy ewolucji bankowości elektronicznej
Stages of Evolution in Electronic Banking
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 159-171, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Bankowość wirtualna, Usługi bankowe, Bankowość
Virtual banking, Banking services, Banking
Abstract
Podstawę opracowania stanowią główne etapy ewolucji bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości internetowej. Wskazano na główne korzyści i podstawowe ograniczenia rozwoju tego innowacyjnego kanału dystrybucji produktów i usług bankowych. Ponadto poprzez opis działalności głównych banków internetowych w Polsce, tj. mBank, Inteligo i Volkswagen Bank Polska, zaprezentowano podstawowe założenia modelu biznesowego instytucji bankowej, wykorzystującej w praktyce operacyjnej przede wszystkim elektroniczne formy kontaktu z klientami.

The base of the study is main stages of evolution in electronic banking. Points at main advantages and basic barriers in development of this innovative channel of distribution of banking products and services. Moreover through description of main Polish internet banks presented basic guidelines of bank's business model, which use in practice electronic contact with clients.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aladwani Adel M., Online banking: a field study of drivers, development challenges, and expectations, "International Journal of Information Management", Nr 21/2004.
 2. Chodyła K., Chmielewska E. J., Wykorzystanie internetu w bankowości, "GG Parkiet", Nr 1520/2002.
 3. Czajkowska A., W stronę e-banków, grudzień 2004, strona internetowa www.mag.com.pl.
 4. Flejterski S., Globalizacja o rozwój e-finansów. Próba oceny kosztów i korzyści, IV konferencja z cyklu: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji - Ekonomiczne aspekty globalizacji informacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin dn. 06.06.2004.
 5. Kowalczyk A., Złowić wirtualnego klienta, "Bank", Nr 4/2004.
 6. Kozerski K., Kolejne możliwości mTransferu, z dnia 5.10.2002, strona internetowa www.internetstandart.pl.
 7. Macierzyński M., Istota i pojęcie bankowości internetowej, z dnia 20.12.2003, strona internetowa http://artykuly.prnews.p1/index.php/5.
 8. Młynik P., Javatech systemy bankowości internetowej, internet banking, mobile banking (fragmenty raportu), strona internetowa www.javatech.com.pl.
 9. Pszczółka L, Wirtualne banki, "Enter", Nr 3/2003.
 10. Zasępy T., Internet - fenomen społeczeństwa informatycznego, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2004.
 11. Strony internetowe
 12. www.bankowy.wp.pl: Rosną depozyty w mBanku, z dn. 28.02.2003.
 13. www.bankowy.wp.pl z dnia 13.03.2003.
 14. www.ebanki.pl.
 15. www.pko.pl z dnia 07.01.2005.
 16. www.mBank.pl - raporty roczne za 2004 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu