BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowski Krzysztof
Title
Zastosowanie techniki Heikin-Ashi na rynku kapitałowym
Application of Heikin-Ashi Technique on Capital Market
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 91-99, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Analiza techniczna akcji
Capital market, Shares technical analysis
Abstract
Przedstawiono konstrukcję techniki Heikin-Ashi wykorzystywanej do rozwoju efektywności klasycznego instrumentu analizy technicznej rynku akcji, tj. techniki świec japońskich. Autor zaprezentował główne zalety wykorzystania techniki Heikin-Ashi przez inwestorów giełdowych, wskazując na redukcję tzw. szumu informacyjnego i możliwość uzyskania dzięki temu bardziej klarownego obrazu rynku akcji w analizowanym okresie.

Presented structure of Heikin-Ashi techniques using to develop effectiveness of classic instrument of share market's technical analysis i.e candlestick charts. The author presented main advantages of using Heikin-Ashin techniques by investors. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borowski K., Technika Ichimoku (renesans japońskiej techniki inwestowania), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 19, Warszawa 2001, s. 102-108.
  2. Morris G., Wykresy świecowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  3. Nison S., Japanese Candlesticks Chrting Technique, New York Institute of Finance, Englewood Cliffs, NY 1991.
  4. Nisson S., Świece i japońskie inne techniki analizowania wykresów, WIG-Press, Warszawa 1996.
  5. Valcu D., Using the Heikin-Ashi Technique, "Technical Analysis of Stocks and Commodities", Nr 2/2004.
  6. www.educofin.com/ z dnia 15.07.2005.
  7. www.investopedia.com/articles/technical/04/092204.asp z dnia 15.07.2005.
  8. Yamanaka Y., Chartpoint Issue Nr 12/ 2003 oraz Valcu D., Using the Heikin-Ashi Technique, "Technical Analysis of Stocks and Commodities", Nr 2/2004.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu