BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuligowska Izabela
Title
Federalizm fiskalny a koncepcja demokracji wielopoziomowej
Fiscal Federalism and Conception of Multilevel Democracy
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 137-145, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Demokracja, Federalizm fiskalny, Polityka podatkowa
Democracy, Fiscal federalism, Tax policy
Abstract
Dokonano analizy zjawisk makroekonomicznych, koncentrując swoją uwagę na rozwiązaniach fiskalnych w warunkach demokracji wielopoziomowej. Jako podstawę swoich rozważań Autorka przyjęła twierdzenie o występowaniu współzależności pomiędzy zakresem kompetencji politycznych i ekonomicznych, uzyskiwanych przez władze regionalne.

Analysed macroeconomic phenomenon, concentrates on fiscal solutions in conditions of multilevel democracy. As a basis of the author's considerations adopted theory of interdependence between extent of political and economic authority.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bache L, Flinders M., red., Multi-level Governance, Oxford University Press 2005.
 2. Baimbridge M., Whyman P., red., Fiscal Federalism and European Economic Integration, Routledge, London 2004.
 3. Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom, Oxford University Press 2001.
 4. Darby J., Muscatelli A., Roy G., Fiscal Federalism and Fiscal Autonomy: Les sons for the UK from Other Industrialised Countries, University of Glasgow 2002.
 5. Joumard L, Kongsrud P., Fiscal Relations across Government Levels, OECD Working Paper ECO WP 375, Paris 2003.
 6. Joumard L, Giorno C., Getting the Most Out of Public Sector Decentalisation in Spain, OECD Working Paper ECO WP 436, Paris 2005.
 7. Loughlin J., red., Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities, Oxford University Press 2004.
 8. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Super D., Rethinking Fiscal federalism, "Harvard Law Review", Nr 118, 2005.
 10. Tiebout C., A Pure Theory of Local Expenditure, "Journal of Political Economy", Nr 64, 1956.
 11. Wilson D., Game Ch., Local Government in the United Kingdom, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2002.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu