BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipkowski Wojciech
Title
Nieformalne systemy transferu wartości majątkowych
Source
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 1, s. 123-139
Keyword
Transfer pieniężny, Terroryzm, Historia bankowości, Bankowość
Money transfer, Terrorism, Banking history, Banking
Abstract
Autor opisuje metody nieformalnego przelewu pieniędzy stosowane na długo przed wynalezieniem bankowości w znaczeniu europejskim na obszarze Świata Arabskiego, Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Autor rozważa zastosowanie nieformalnego systemu transferów na potrzeby finansowania organizacji terrorystycznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo Infotrade, Gdańsk 2001
 2. Buczkowski K., Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001
 3. Buencamino L., Gorbunov S., Annual Report 2002-2003, Financial Action Task Force on Money Laundering, 20 czerwca 2003
 4. Buencamino L., Gorbunov S., Informal Money Transfer Systems: Opportunities and Challenges for Development Finance, Discussion Paper of the United Nations Department of Economic and Social Affairs, ST/ESA/2002/DP/26
 5. Carroll L. C. w: Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent, raport opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Interpolu: http://www.interpol.com.
 6. http://www.fatf-gafi.org.
 7. Informal Yalue Transfer Systems, United States Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN Advisory, Issue 33, marzec 2003
 8. Jasiński W., Nowe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002
 9. Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998
 10. Kędzierski M., Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, w: Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń terroryzmem, Biuro Informacji Rady Europy, "Biuletyn" 2002
 11. Laskowska K., Azjatyckie zorganizowane grupy przestępcze, "Prokuratura i Prawo" 2004
 12. Levi M., Following the Criminal and Terrorist Money Trails, w: Criminal Finances and Organizing Crime in Europe, red. P. C. van Duyne, K. von Lampe, J. L. Newell, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2003
 13. Passas N., Cross-border Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors, w: Upperworld and Underworld in Cross-border Crime, red. P. van Duyne, K. von Lampe, N. Passas, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2002
 14. Passas N., Informal value transfer systems and criminal organisations: a study into so-called underground banking systems, Ministerstwo Sprawiedliwości Holandii, 1999
 15. Pływaczewski E.W., Kędzierzyńsi M., Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, w: Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń terroryzmem, Biuro Informacji Rady Europy, "Biuletyn" 2002, nr 1
 16. Prengel M., Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002
 17. Rau Z., Przestęczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
 18. Report on Money Laundering Typologies 2002-2003, Financial Action Task Force on Money Laundering, 14 lutego 2003
 19. Suendorf U., Geldwäsche. Eine kriminologische Untersuchung, Bundeskriminalamt (BKA) Polizei+Forschung, Luchterhand, Neuwied 2001
 20. Wójcik J. W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004
Cited by
Show
ISSN
0035-9629
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu