BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajder Robert
Title
Ochrona znaków towarowych a sytuacja polskich przedsiębiorców
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 4, s. 2-7
Keyword
Znaki towarowe, Ochrona znaków towarowych, Prawo WE
Trademarks, Trademark protection, European Community law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Akcesja polski do UE wprowadziła zmiany w zakresie zasad ochrony znaków towarowych. Możliwość jednoczesnego występowania znaku towarowego chronionego przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego znaku towarowego, chronionego na podstawie przepisów prawa UE, rodzi dwojakiego rodzaju zagrożenia. Po pierwsze, zasady pierwszeństwa w prawie do stosowania znaku chronionego przez różne reżimy prawne. Po drugie, reguły kolizyjne, jakie mają zastosowanie w sytuacji konfliktu pomiędzy podobnymi znakami towarowymi (krajowym i wspólnotowym).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://www.uprp.gov.pl
  2. http://www.ohim.eu.int
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu