BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fidecki Marcin
Title
Motywowanie premią (1) : Reguły i dobór właściwego programu
Source
Personel i Zarządzanie, 2006, nr 4, s. 97-99
Keyword
Motywacja do pracy, Motywacje płacowe, Motywacyjna funkcja płac, Wartościowanie stanowisk pracy, System płac
Work motivation, Motivating by pay, Wage incentives functions, Job evaluation, Wage system
Abstract
Są różne sposoby wspomagania firmowego biznesu i zachęcania pracowników do wydajniejszej pracy. Jednym znich jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie takiego systemu premiowego, który będzie pełnił funkcję motywacyjną. Dobrze zaprojektowany system motywacyjny wspomaga biznes i zwiększa przedsiębiorczość pracowników.Zarząd przedsiębiorstwa, decydując się na wprowadzenie nowego rodzaju premii dla członków załogi, powienien zwrócić uwagę na kilka czynników: strukturę płacy całkowitej, kryteria premiowie, spójnośc i klarowność systemu i częstotliwość wypłat.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu