BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobocka-Szczapa Halina
Title
Analiza SWOT w strategicznej ocenie lokalnego rynku pracy : Przypadek rynku pracy miasta stołecznego Warszawy
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 2, s. 14-19, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Analiza SWOT, Lokalny rynek pracy, Stopa bezrobocia, Aglomeracje miejskie, Rozwój gospodarczy, Zatrudnienie
SWOT analysis, Local labour market, Unemployment rate, Urban agglomerations, Economic development, Employment
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Zagrożeniem dla stołecznego rynku pracy mogą być przekształcenia sposobu finansowania poszczególnych dziedzin gospodarowania, dokonujące się w związku z wejściem Polski do struktur unijnych. W sposób znaczący dotyczyć to może tych sekcji gospodarki narodowej, których urynkowienie powoduje konieczność zmiany dofinansowywania i jednocześnie wpływa na ograniczenie pomocy publicznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Krupski R., red. (2003), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Lisiński M., (2004), Metody planowania strategicznego, PWN, Warszawa.
  3. Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Markowski T., Stawasz D., red. (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Pomykalski A. (2001), Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
  6. Romanowska M. (1998), Strategie rozwoju i konkurencji, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
  7. Stabryta A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
  8. Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
  9. Wysocka E., Koziński J. (2000), Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu