BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Zofia (Wydział Towaroznawstwa), Miśniakiewicz Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Analiza jakości czarnych herbat liściastych
Analysing the Quality of Black Leaf Teas
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 678, s. 103-127, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Badanie jakości, Badanie żywności, Jakość produktów żywnościowych
Commodity science, Food commodities, Food industry, Food production, Quality research, Food research, Food quality
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono badania dotyczące poziomu jakości herbaty, tj. ustalenie, w aspekcie składu chemicznego, jej wpływu na organizm człowieka oraz określenie poziomu zgodności wyznaczonych parametrów fizykochemicznych z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. Badaniami objęto grupę herbat czarnych liściastych z tzw. "dolnej i średniej półki", czyli herbat tanich, wybieranych przez najliczniejszą grupę konsumentów na polskim rynku.

Tea is classed among stimulants affecting our physiology. Although it does not provide us with nutrients it is gladly drunk and very popular in Poland and other countries of the world. That is why its quality is not indifferent to our health. The main objective of the research works was to find - in the aspect of the chemical composition of tea and its effect on a human body - the level of conformity of the physicochemical parameters set for tea with the requirements contained in the relevant standards. The analyses were made on a group of 11 black leaf teas, from the so-called medium and lower shelf, the quality of which concerns the most numerous group of consumers in Poland. A thorough organoleptic analysis of dried tea leaves and infusions prepared from them was made and basic physicochemical parameters were set. It was stated that the tested teas were characterized by a rather high and stable quality level, although they contained mineral impurities - sand and dust - the level of which exceeded the limit. This does not disqualifies the tested teas although considerably lowers their quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski H., Gołębiowski T., Ćwiczenia z analizy sensorycznej, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1974.
 2. Boruc R., Stygnący rynek, "Handel" 2000, nr 10.
 3. Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności, pod red. Z.E. Sikorskiego, WNT, Warszawa 2000.
 4. Doniesienie: Five o'clock po polsku, "Handel" 1999, nr 7.
 5. Doniesienie: Kawa i herbata, "Handel" 1997, nr 8.
 6. Gajewska R., Nabrzyński M., Zawartość wybranych składników mineralnych w herbatach zielonych i czarnych, Rocznik PZH 2000, nr 3.
 7. Iwińska I., Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa 1974.
 8. Kowalski S., Towaroznawstwo artykułów spożywczych, WSiP, Warszawa 1984.
 9. Odrzyńska-Kondek J., Preferencje konsumenckie w konsumpcji kawy i herbaty, "Handel Wewnętrzny" 1997, nr 4.
 10. PN-ISO 1572: Herbata. Przygotowanie rozdrobnionej próbki o znanej zawartości suchej masy, 1996.
 11. PN-ISO 1573: Herbata. Oznaczenie ubytku masy w temperaturze 103°C, 1996.
 12. PN-ISO 1575: Herbata. Oznaczanie popiołu ogólnego, 1996.
 13. PN-ISO 1576: Herbata. Oznaczanie popiołu rozpuszczalnego w wodzie i popiołu nierozpuszczalnego w wodzie, 1996.
 14. PN-ISO 1577: Herbata. Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w kwasie, 1996.
 15. PN-ISO 1578: Herbata. Oznaczanie alkaliczności popiołu rozpuszczalnego w wodzie, l996.
 16. PN-ISO 3103: Przygotowanie naparu do badań sensorycznych.
 17. PN-ISO 3720: Herbata czarna. Definicje i podstawowe wymagania.
 18. PN-ISO 6078: Herbata czarna. Terminologia.
 19. PN-ISO 9768: Herbata. Oznaczanie wyciągu wodnego, 1996.
 20. Pochlebkin W.W., Herbata - rodzaje, właściwości, wykorzystanie, Wydawnictwo Nauka-Technika, Warszawa 1974.
 21. Podbielkowski Z., Moc herbacianych liści, "Kwietnik" 1998, nr 12.
 22. Świderski F., Towaroznawstwo żywności przetworzonej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 23. Towaroznawstwo produktów żywnościowych. Teoria i ćwiczenia, pod red. F. Świderskiego, Warszawa 1998.
 24. Towaroznawstwo żywności. Podstawowe metody analityczne, pod red. Z. Cichoń, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 25. Woźniak J., Herbata jest dobra na wszystko, "Nauka i Przyszłość" 2000, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu