BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krełowska-Kułas Maria (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Badanie preferencji konsumenckich żywności wygodnej
Consumers' Preferences as to Convenient Food
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 678, s. 141-148, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Badanie jakości, Badanie żywności, Jakość produktów żywnościowych, Żywność wygodna
Commodity science, Food commodities, Food industry, Food production, Quality research, Food research, Food quality, Convenience food
Note
summ.
Abstract
Dążenie konsumentów do bardziej wygodnego i szybszego przygotowania posiłków spowodowało rozwój nowej branży przemysłu spożywczego wytwarzającej tzw. żywność wygodną. Mianem tym określa się produkty, które wymagają niewielkiego nakładu pracy i krótkiego czasu potrzebnego do przygotowania ich do konsumpcji. Żywność wygodna stanowi coraz większą część codziennej diety. W artykule omówiono badania dotyczące preferencji konsumenckich związanych ze spożywaniem żywności wygodnej.

The research works were concerned with consumers' preferences as to convenient food. It has been found that foodstuff group the products which are chosen most often are soup and sauce concentrates, desserts and breakfast cereals. Deep-frozen meat and fish products were least popular. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Baryłko-Piekielna N., Analiza sensoryczna w zapewnieniu jakości żywności, "Przemysł Spożywczy" 1998, nr 12.
 2. Brzozowska A., Żywność wygodna - wybrane problemy wartości odżywczej, "Przemysł Spożywczy" 1993, nr 9.
 3. Convenience and Fast Food Handbook, ed. M.E. Thorner, Avi Publ. Comp. Inc., Westport, 1973.
 4. Gawęcki J., Racjonalne żywienie jako sztuka kompromisu, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 2002, 29 Suplement, nr 4.
 5. Gawęcki J., Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, "Żywność, nauka, Technologia, jakość" 2002, nr 4.
 6. Górska-Warsewicz H., Innowacje produktowe w opinii klientów, "Przemysł spożywczy" 2003, nr 3.
 7. Górska-Warsewicz H., Konsumenci żywności mrożonej, "Przemysł spożywczy" 2003, nr 4.
 8. Górska-Warsewicz H.,Konsumencki rynek koncentratów spożywczych, "Przemysł spożywczy" 2003, nr 9.
 9. Górska-Warsewicz H., Nowe produkty na rynku a opinie i zachowania konsumentów, "Przemysł spożywczy" 2002, nr 8.
 10. Grzesińska W., Porożyńska L., Opracowanie i ocena jakości nowych produktów żywnościowych typu "convenience", "Żywność, Technologia, jakość" 1996, nr 1.
 11. Gwiazda A., Wzrost popytu na wygodną zdrową żywność, "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 8.
 12. Hełpa E., Trębacz A., Dania gotowe w preferencjach konsumentów, "Przemysł Spożywczy" 1999, nr 2.
 13. ILSI Europe Spearheads International Discussion on Functional Foods, ILSI Europe Newsletter 2002, vol. 46.
 14. Imbs B., Rynek żywności wygodnej, "Przemysł Spożywczy" 1997, nr 9
 15. Jahn G., Gruntowne zmiany w zwyczajach żywnościowych w Niemczech, "Przemysł Spożywczy" 1996, nr 8.
 16. Kulczycka D., Jakość żywności widziana oczami konsumentów, "Przemysł Spożywczy" 1996, nr 6.
 17. Nadolna I., Rola wzbogaconej żywności w racjonalnym żywieniu, "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 7.
 18. Paulus K., How Ready are Ready-to-serve Food, Proceedings of International Symposium: On Ready-to-serve Foods, Basel 1978.
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych i używek, a także zanieczyszczeń, jakie mogą znajdować się w środkach spożywczych i używkach, Dz. U. nr 9, poz. 72.
 20. Stowiński W., Remiszewski M., Koncentraty spożywcze żywność wygodna i szybka, "Przemysł Spożywczy" 1996, nr 8.
 21. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz. U. nr 63, poz. 634.
 22. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, pod red. F. Świderskiego, WNT, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu