BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowska Zofia
Title
Unia dopłaci rolnikom
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Rynek biopaliw w Polsce - szanse i zagrożenia, 2006, s. 12-13
Keyword
Biopaliwa, Biomasa, Energia odnawialna
Biofuels, Biomass, Renewable energy
Abstract
Pomoc finansowa dla upraw roślin energetycznych jest częścią strategii unijnej, mającej na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w całości energii UE. Artykuł opisuje dwa rodzaje wsparcia, do kogo jest ono adresowane oraz polskie postulaty w tej sprawie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu