BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pysz Piotr
Title
Sens społecznej gospodarki rynkowej
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2006, nr 6, s. 5-9
Keyword
Teoria ekonomii, Polityka społeczna, Państwo opiekuńcze, Socjalna funkcja państwa, Ekonomia neoklasyczna, Liberalizm gospodarczy, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR)
Economic theory, Social policy, Welfare state, Social function of the state, Neoclassical economy, Laissez faire, Social market economy
Abstract
Społeczna gospodarka rynkowa jest koncepcją polityki gospodarczej kojarzoną przede wszystkim z tzw. cudem gospodarczym w Niemczech zachodnich lat piećdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Inny punkt widzenia łączy się z możliwością nadania temu, co Walter Lippmann nazwał "bezlitosną dyktaturą rynku", orientacji na realizację celów służących nie tylko pojedynczym jednostkom, ale także i większość członków społeczeństwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu